เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ sitemap
วันนี้ 153
สัปดาห์นี้2,544
เดือนนี้15,404
ปีนี้184,848
ทั้งหมด351,211

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบาย
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความยากจนของประชาชน
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทาน
ลงพื้นที่มอบวัสดุ / อุปกรณ์ ให้แก่ผู้ประสบภัย
ประชุมคณะกรรมการ 'กองทุนขยะมีค่าประชามีสุข' ห้องประชุมเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย วันที่ 28 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
no gift policy
 
insert_drive_file ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ITA 2565 เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
วันที่ 9 ธันวาคม วันคอร์รัปชั่นสากล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

chat_bubble ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาขามเปี้ย(สายนาพ่อประจวบ) หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุยานพาหนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder เผยแพร่ download
ประการการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
ประกาศการจัดทำแผนจัดหพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
แผนพัฒนาสี่ปีชลบถวิบูลย์ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

thumb_up facebook ทต.ชลบถวิบูลย์
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
25/05/2565
26/05/2565
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565)
กม.
24/05/2565
26/05/2565
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กศ.
26/05/2565
26/05/2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565
กศ.
26/05/2565
26/05/2565
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[เอกสารแนบ]
กพส.
24/05/2565
26/05/2565
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สบ.พถ.
20/05/2565
26/05/2565
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[เอกสารแนบ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ