เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ครั้งที่ 1/2564 (19 ภาพ)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 (40 ภาพ)
โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 (3 ภาพ)
ลานกีฬาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (1 ภาพ)
มอบรถเข็นสามล้อโยกจากผู้ว่าราชการจังหวัด (1 ภาพ)
มอบรถเข็นสามล้อโยกจากผู้ว่าราชการจังหวัด (3 ภาพ)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564
Food Bank โครงการ ธนาคารอาหาร เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ แปลงธนาคารอาหาร
 
insert_drive_file ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
วันที่ 9 ธันวาคม วันคอร์รัปชั่นสากล
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

chat_bubble ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาแบ๊คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
folder เผยแพร่ download
ประการการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศการจัดทำแผนจัดหพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
แผนพัฒนาสี่ปีชลบถวิบูลย์ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

thumb_up facebook ทต.ชลบถวิบูลย์
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ