เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file วันที่ 9 ธันวาคม วันคอร์รัปชั่นสากล
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file คำสั่ง 333/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลชลบถวิบูลย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

chat_bubble ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาขามเปี้ย(สายนาพ่อประจวบ) หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมทุนสำรองเงินสะสม-ปีงบประมาณ-2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934