เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
chat_bubble ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาขามเปี้ย(สายนาพ่อประจวบ) หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุยานพาหนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิม) บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา (ซอยคริตจักร) หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิม)บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิมสายทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934