เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ครั้งที่ 1/2564 (19 ภาพ) [3 ธันวาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 (40 ภาพ) [23 สิงหาคม 2564]
โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 (3 ภาพ) [15 สิงหาคม 2564]
ลานกีฬาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (1 ภาพ) [14 สิงหาคม 2564]
มอบรถเข็นสามล้อโยกจากผู้ว่าราชการจังหวัด (1 ภาพ) [13 สิงหาคม 2564]
มอบรถเข็นสามล้อโยกจากผู้ว่าราชการจังหวัด (3 ภาพ) [13 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [21 พฤษภาคม 2564]
Food Bank โครงการ ธนาคารอาหาร เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ แปลงธนาคารอาหาร [21 พฤษภาคม 2563]
โครงการจักสานกระด้งจากไม่ไผ่ (จำนวน 8 ภาพ) [30 ตุลาคม 2562]
โครงการทอสื่อ (จำนวน 6 ภาพ) [30 ตุลาคม 2562]
1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934