เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
account_box คณะผู้บริหาร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวิทย์ ดวงศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายสุวิทย์ ดวงศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายวิรัตน์ งามประเสริฐ
รองนายกเมศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายวิรัตน์ งามประเสริฐ
รองนายกเมศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายกิตติ ก้อนแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายกิตติ ก้อนแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายสิทธิเดช โพธิ์พัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
นายสิทธิเดช โพธิ์พัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934