เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
folder เผยแพร่ download
insert_drive_file ประการการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนจัดหพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
description ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
description แผนพัฒนาสี่ปีชลบถวิบูลย์ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
description การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file จัดส่งสำเนาแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
description การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
description การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
description การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
description การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
description การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
description การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
description การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
description การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
description การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
description การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934