เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
account_box สท.เขต 1
นางขวัญเรือน เย็นเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นางขวัญเรือน เย็นเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
ร.ต.ท.คำรณ พรมฉวี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
ร.ต.ท.คำรณ พรมฉวี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นางจุฑารัตน์ ธรรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นางจุฑารัตน์ ธรรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ อัตถาชน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ อัตถาชน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายสุเทพ เหล่าลาภ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายสุเทพ เหล่าลาภ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934