เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ไตรมาสที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
description รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
description งบแสดงสถานะการเงิน เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934