ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับเกรดหินซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง