ชื่อเรื่อง : ซื้อเหล็กพร้อมอุปกรณ์สำหรับทำสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง