เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149
Food Bank โครงการ ธนาคารอาหาร เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ แปลงธนาคารอาหาร
รายละเอียด : นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารอาหาร Food Bank ของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ โดยความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ฯ จิตอาสาพระราชทาน และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันสร้างแหล่งอาหาร ด้วยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาตามความถนัดและตามสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934